Hushållningssällskapet

I över 200 år har Hushållningssällskapet arbetat med att sprida kunskap och på olika sätt verkat för att utveckla landsbygden och det gröna näringslivet. Gotlands Skördefestival ger fantastiska tillfällen för konsumenter och livsmedelsproducenter att träffas.

Gotland Grönt Centrum AB

Visionen för Gotland Grönt Centrum AB är att skapa kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Gotlands Skördefestival är ett koncentrat av en stor mängd kunskap. Alla besökare oavsett ålder och intresse lär sig något vid ett besök på Gotlands Skördefestival.

Roma intresseförening

Roma intresseförening driver utvecklingen av Roma Samhälle med omnejd och alla dess företag. Läs mer om Roma intresseförening

Studieförbundet Vuxenskolan

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med att erbjuda bildning åt så många som möjligt. Vi sätter stort värde vid mötet mellan människor och vad vi kan lära oss av varandra. Landsbygdsutveckling och de gröna näringarna är viktiga områden för oss och Skördefestivalen förenar allt detta.