Prislista utställare Gotlands Skördefestival 2020

Grundavgift
400 kr för anmälan före 1/5
600 kr före 1/6
800 kr efter 1/6 i mån av plats

Marknadsalternativ             

OBS! boka yta som ni nyttjar totalt. Exempel på beräkning; 3 löpmeter mot kund och 2 meters djup blir 6 m2.

Alternativ 1: Medtag eget tält/marknadsstånd: 125 kr/m². Minsta bokningsbara yta är 4 m².

Alternativ 2:  Plats i tält. Försäljningsbredd 2 m totalt 4 m2 (är i verkligheten djupare tält så kvm blir mer än 4) 1400:- 350:- m
Medtag eget bord.

Alternativ 3: Försäljningsvagn: 350 kr/lm

Alternativ 4: Maskinutställare och övriga utställare som önskar stora ytor och har speciella behov. Kontakta arbetsgruppen för prisuppgift.

Behov av el
El-alternativ 1: Tillgång till el 220 V á 200 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av utställaren.

El-alternativ 2: Tillgång till el 380 V á 400 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av utställaren.

Övrigt
Tillägg för matservering 600 kr/utställare.

Ideella föreningar får 50 % rabatt, gäller ej grundavgiften. Företag som samverkar i en förening och som ställer ut tillsammans men i huvudsak har försäljning, omfattas inte av föreningsrabatten.

Tillbaka till intresseanmälan >