Kartor 2019

Nedan finns en översiktskarta och detaljkartor över de flesta områden. Vill du ladda ned kartorna i pdf kan du göra det längst ned. I år har vi ett samarbete med Region Gotland som tillhandahåller sopsorteringsstationer. Om du ser den gröna figuren nedan utmärkt på våra detaljkartor betyder det att här finns en källsorteringsstation. Årets samarbete är ett test och vi hoppas att alla våra besökare ska uppskatta och dra nytta av möjligheten till källsortering.

Översiktskarta Gotlands Skördefestival
Huvudentré, maskinplan, maskinhall och marknad längs vägen.
Barnens hage, hundarenan, Barnens lada där även Lövsta’s 70 års jubileum presenteras
Maskinhall, barn, skog, trädgård samt utbildning
Trädgård och utbildning
Upplevelsetorget
Stora marknadstorge

Här ligger pdf fil med detaljkartor.