Kontakt

Har du frågor, funderingar, synpunkter eller idéer?

Som gäller:

Utställare
Sponsorer
Funktionärer

Kontakta Kicki Grönlund 0498-77 08 22

gotlandsskordefestival(at)grontcentrum.se

Sociala medier
Gruppresor

Kontakta Jessica Hermansson 0709-660 837

jessica.hermansson@botvalde.com

Övergripande frågor:

Kontakta Susanne Welin-Berger 0707-26 28 88

susanne.welin-berger@grontcentrum.se             

Postadress:
Gotland Grönt Centrum AB
Roma Lövsta 10
622 54 Romakloster

E-postgotlandsskordefestival(at)grontcentrum.se