Gotland Grönt Centrum AB

Visionen för Gotland Grönt Centrum AB är att skapa kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Gotlands Skördefestival är ett koncentrat av en stor mängd kunskap. Alla besökare oavsett ålder och intresse lär sig något vid ett besök på Gotlands Skördefestival.

Gotland Grönt Centrum AB (Svb) driver verksamheten på Lövsta i Roma sedan januari 2015. Vi ägs av Hushållningssällskapet (55%) LRF (5%) och Region Gotland (40%). Gotland Grönt Centrum driver ett skoljordbruk, restaurang, konferens, uthyrning av kontorslokaler och utbildningsverksamhet.

Bakgrund
År 2012 tog LRF och Hushållningssällskapet Gotland initiativ till en nysatsning för Lövsta Landsbygdscentrum. En förstudie gjordes om ett bildande av ett grönt centrum på Lövsta. Studien identifierade möjligheten att skapa:
1, Klustersamverkan mellan näringslivet och offentliga sektorn för att åstadkomma samordningsfördelar.
2, Gotland Grönt Centrum AB – ett driftsbolag i samverkan mellan Hushållningssällskapet, LRF och Region Gotland för drift av företagshotell, restaurang, konferens, skoljordbruk och utbildningsverksamhet.

Vision
Gotland Grönt Centrum AB skapar kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid.

Affärsidé
Gotland Grönt Centrum AB ska utbilda, utveckla, sälja tjänster och produkter samt vara en attraktiv mötesplats för de gröna näringarna.

Värdegrund
Vår värdegrund baseras på:
Omtanke – med hänsyn och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
Arbetsglädje – med delaktighet och samarbete. Vi är inriktade på samverkan, engagemang och vi ger varandra uppskattning.
Professionellt – för elever och kunder. Vi tar ansvar för våra utbildningar och tjänster, med engagemang och kompetent bemötande.

Vill du veta mer om Gotland Grönt Centrum AB klicka här