Program 2022

Nedan finns programmet för 2019 dels som bilder och dels längst ned så att du kan ladda ned den som pdf.

Här kommer vi så småningom att lägga ut information om programmet 2022. Men vi låter 2019 ligga kvar ett tag eftersom det på ett bra sätt är exempel på vad som kommer att ske 2022.  

Program Lördag 7 september 2019

 Program Söndag 8 september 2019

Program Lördag 7 sept 2019 som pdf

Program Söndag 8 sept 2019 som pdf