Historia

Under fliken till höger hittar du de senaste årens programtidning.

Fram till 2012 arrangerades Lövstadagen, ett endagsarrangemang i form av en landsbygdsdag. Under 2013 hade Gotland titeln ’Sveriges Matlandet-huvudstad’ och Hushållningssällskapet med flera ville passa på att anordna en årligt återkommande matfestival på Lövsta. 2019 anordnades Gotlands Skördefestival för 7:e året i rad och Gotland visade sig från sin soligaste sida. Drygt 12.000 besökare drog festivalen under två dagar, vilket gör Skördefestivalen till ett av Gotlands största evenemang.

Under två dagar firas den gotländska skörden. Då finns möjlighet att upptäcka och lära känna Gotlands mathantverkare, livsmedelsföretag och aktiva inom de gröna näringarna. Genom att bygga upp en skördefestival av det här slaget vill vi skapa en mötesplats för livsmedelsproduktionen på Gotland och höja kunskapen ytterligare om Gotland som ett kulinariskt besöksmål.

Festivalen riktar sig till barnfamiljer, kulinariska turister och intresserade av de gröna näringarna. Vi fokuserar en stor del av festivalutbudet till barn och unga. Att de skall ha möjlighet att smaka, träffa djur, få testa på och inspireras. Besökarna bjuds på aktiviteter, utställning av både djur och maskiner och en stor matmarknad.

Målet är att vara en kunskapsplattform där besökaren lämnar festivalen med ny kunskap. Exempelvis genom att delta på workshops med olika teman inom områdena lantbruk och livsmedelsförädling.

Här i Norden har det alltid varit viktigt att kunna konservera och bevara färska råvaror. I vår så kallade ”förrådskultur” är vi vana sedan länge att lagra frukt, bär, grönsaker, kryddor för att kunna äta långt efter skörden. Konserveringsmetoder som saltning, syrning, torkning, syltning hör till den nordiska och den gotländska mattraditionen. Varmt välkommen att fylla ditt skafferi med gotländska produkter.

Festivalområdets inramning av ett Gotlandsänge och de öppna brukade fälten ger en bild av den mångfald det gotländska landskapet erbjuder. Festivalen äger rum på Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma på mellersta Gotland.

Festivalen anordnas gemensamt av Gotland Grönt Centrum, LRF Gotland, Hushållningssällskapet på Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Roma Intresseförening och Roma Idrottsförening. När man jobbar tillsammans kan man åstadkomma så mycket mer!