Värdegrund Gotlands Skördefestival

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Omtanke – med hänsyn och respekt.

Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.

Professionellt – för våra kunder. Vi tar ansvar för vårt arrangemang, med engagemang och kompetent bemötande.

Hållbart – vi leder en viktig och långsiktig utveckling. Det vi gör och åstadkommer påverkar vår näring och omgivning i generationer. Långsiktighet präglar vårt agerande och de beslut vi fattar.

Arbetsglädje – med delaktighet och samarbete. Vi är inriktade på samverkan, engagemang och vi ger varandra uppskattning.

Samverkan – Grunden för vår framgång är vår förmåga att uthålligt samverka såväl mellan alla arrangörer av Skördefestivalen som med omgivande samhälle och olika intressenter.

Medlems- och kundnytta. De enskilda medlemmarna i arrangörs-organisationer samt kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter i Skördefestivalen arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna