Värdegrund Gotlands Skördefestival

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

  • Omtanke – med hänsyn och respekt.
  • Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
  • Professionellt – för våra kunder. Vi tar ansvar för vårt arrangemang, med engagemang och kompetent bemötande.
  • Hållbart – vi leder en viktig och långsiktig utveckling. Det vi gör och åstadkommer påverkar vår näring och omgivning i generationer. Långsiktighet präglar vårt agerande och de beslut vi fattar.
  • Arbetsglädje – med delaktighet och samarbete. Vi är inriktade på samverkan, engagemang och vi ger varandra uppskattning.
  • Samverkan – Grunden för vår framgång är vår förmåga att uthålligt samverka såväl mellan alla arrangörer av Skördefestivalen som med omgivande samhälle och olika intressenter.
  • Medlems- och kundnytta. De enskilda medlemmarna i arrangörs-organisationer samt kundens behov och förutsättningar är utgångspunkter i Skördefestivalen arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag inom de gröna näringarna