Gotlands Skördefestival

Den 7-8 september 2024, kl 10-16, firas den gotländska skördetiden med en stor festival. Kärnan är det gotländska; dofter, smaker och traditioner. Gotland är vida känt för sitt välsmakande och stora skafferi av livsmedelsprodukter och festivalen lyfter hela kedjan från jord till bord. 2023 anordnades Gotlands Skördefestival för 9:e året. Drygt 14.000 besökare drog festivalen under två dagar, vilket gör Skördefestivalen till Gotlands största matfestival.

Under två dagar firas den gotländska skörden. Då finns möjlighet att upptäcka och lära känna Gotlands mathantverkare, livsmedelsföretag och aktiva inom de gröna näringarna. Genom att bygga upp en skördefestival av det här slaget vill vi skapa en mötesplats för livsmedelsproduktionen på Gotland och höja kunskapen ytterligare om Gotland som ett kulinariskt besöksmål.

Festivalen riktar sig till barnfamiljer, kulinariska turister och intresserade av de gröna näringarna. Vi fokuserar en stor del av festivalutbudet till barn och unga. Att de skall ha möjlighet att smaka, träffa djur, få testa på och inspireras. Besökarna bjuds på aktiviteter, utställning av både djur och maskiner och en stor matmarknad.

Målet är att vara en kunskapsplattform där besökaren lämnar festivalen med ny kunskap. Det kan t ex ske genom den kunskap våra utställare delar med sig av, genom att delta på workshops med olika teman eller kunskap som förmedlas vid någon av våra småscener som är ett nytt grepp i år.

Här i Norden har det alltid varit viktigt att kunna konservera och bevara färska råvaror. I vår så kallade ”förrådskultur” är vi vana sedan länge att lagra frukt, bär, grönsaker, kryddor för att kunna äta långt efter skörden. Konserveringsmetoder som saltning, syrning, torkning, syltning hör till den nordiska och den gotländska mattraditionen. Varmt välkommen att fylla ditt skafferi med gotländska produkter.

Festivalområdets inramning av ett Gotlandsänge och de öppna brukade fälten ger en bild av den mångfald det gotländska landskapet erbjuder. Festivalen äger rum på Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma på mellersta Gotland.

Festivalen anordnas gemensamt av Gotland Grönt Centrum, LRF Gotland, Hushållningssällskapet på Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Roma Intresseförening och Roma Idrottsförening. När man jobbar tillsammans kan man åstadkomma så mycket mer!

Varmt välkommen!