Hushållningssällskapet

I över 200 år har Hushållningssällskapet arbetat med att sprida kunskap och på olika sätt verkat för att utveckla landsbygden och det gröna näringslivet. Gotlands Skördefestival ger fantastiska tillfällen för konsumenter och livsmedelsproducenter att träffas.

LRF Gotland

Vi är en medlemsorganisation som arbetar inom den gröna näringen och med viktiga frågor för dig som bor på landsbygden. Vi tycker att Gotlands Skördefestival är viktig för att den förmedlar kunskap från och om de gröna näringarna.

Gotland Grönt Centrum AB

Visionen för Gotland Grönt Centrum AB är att skapa kunskap och lönsamt företagande för en hållbar framtid. Gotlands Skördefestival är ett koncentrat av en stor mängd kunskap. Alla besökare oavsett ålder och intresse lär sig något vid ett besök på Gotlands Skördefestival.

Roma IF

Roma IF är en aktiv idrottsförening inom ett antal idrotter och bedriver en bred ungdomsverksamhet. Roma IF gör en stor insats under Skördefestivalen i att de ansvarar för att hyra in, sätta upp och ta ned alla tält, läktare mm under festivalen.

Roma intresseförening

Roma intresseförening driver utvecklingen av Roma Samhälle med omnejd och alla dess företag. Läs mer om Roma intresseförening

Studieförbundet Vuxenskolan

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med att erbjuda bildning åt så många som möjligt. Vi sätter stort värde vid mötet mellan människor och vad vi kan lära oss av varandra. Landsbygdsutveckling och de gröna näringarna är viktiga områden för oss och Skördefestivalen förenar allt detta.