LRF Gotland

Vi är en medlemsorganisation som arbetar inom den gröna näringen och med viktiga frågor för dig som bor på landsbygden. Det gör vi bl.a. genom opinionsbildande aktiviteter för att stötta våra producenter och för att informera om vikten av svenskt- och lokalproducerat.  Vi arrangerar även utbildningar och medverkar vid evenemang, marknader m.m.
LRF Gotland är ett av flera företag som ingår i företagsklustret på GGC och vi är representerade i dess styrelse. Som partners deltar vi som medarrangörer i flertalet aktiviteter som genomförs och där exempelvis Gotlands Skördefestival är ett exempel.

LRF Gotland är ett regionförbund med ca 3400 medlemmar som är organiserat i 39 lokalavdelningar och 4 kommundelsgrupper.
Vi har i uppdrag att driva lokalpolitiska frågor och bevakar en rad områden. Äganderättsfrågor, livsmedelsstrategin, Grön infrastruktur, frakter m.m. I detta sammanhang har vi bildat ”Plattform lantbruk” där vi regelbundet lyfter aktuella frågor med politiker och berörda tjänstemän.

LRF arbetar också med barn och unga genom ett engagemang i samarbete med skolan på olika plan. Syftet är att stötta med utbildningsmaterial och möjliggöra besök på gårdar för att lära och inspirera kring det svenska lantbruket, matproduktionen och den gröna näringen.

Läs gärna mer om LRF Gotland här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/