Prislista utställare Gotlands Skördefestival 2023

Grundavgift för deltagande vid Gotlands Skördefestival
400 kr för anmälan före 1/5
600 kr före 1/6
800 kr efter 1/6 i mån av plats

Utställare vid Gotlands Skördefestival betalar utöver grundavgift nedanstående.

Platsalternativ             

1. Egen utställningsplats, medtag tält/bord
125 kr/m². Minsta bokningsbara yta är 4 m². Exempel: 3 löpmeter mot kund och 2 meters djup blir 6 m2. Maskinutställare, kontakta oss för pris.

2. Plats i delat större tält, medtag bord 
3×3 m = 1500 kr
3×6 m = 3000 kr

3. Plats i seperat tält, medtag bord
3×3 m = 2000 kr
3×6 m = 4000 kr

4. Försäljningsvagn
350 kr/löpmeter

Behov av el

El-alternativ 1: Tillgång till el 220 V á 250 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av utställaren.

El-alternativ 2: Tillgång till el 380 V á 500 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av utställaren.

Övrigt
Tillägg för matservering 600 kr/utställare.

Ideella föreningar får 50% rabatt för deltagande vid Skördefestivalen, gäller ej grundavgiften. Företag som samverkar i en förening och som ställer ut tillsammans men i huvudsak har försäljning, omfattas inte av föreningsrabatten.

Tillbaka till intresseanmälan >