Guldsponsorer

Våra guldsponsorer är våra mest generösa och aktiva sponsorer som verkar för Gotlands Skördefestival, Gotlands gröna och blå näringar och dess företrädare året runt. Kom och träffa våra guldsponsorer på skördefestivalen, dom är en stor del av arrangemanget och det är vi mycket tacksamma över.